Realizovat objednávku přes systém Studyzone doporučujeme z několika důvodů. Předně tak získáte po celou dobu zpracování přehled o tom, v jaké fázi vaše objednávka aktuálně je. Dalším pádným důvodem je možnost přímé komunikace se zpracovatelem přes chat, který umožňuje i zasílání souborů a příloh. Zároveň je přitom komunikace mezi Vámi a zpracovatelem oboustranně zcela anonymní, čímž je použití systému zcela bezpečné.
Každý text je kontrolován prostřednictvím systému na odhalování plagiátů Odevzdej.cz. Výsledek antiplagiátorské kontroly ze systému Odevzdej.cz obdržíte spolu s hotovým textem. Náhodně vybrané části prací jsou také zadávány do Google, čímž je zajištěna kontrola dvěma na sobě zcela nezávislými metodami.
Ano, po vytvoření objednávky získáte přístupové údaje k systému Studyzone. Po přihlášení pak ve svém profilu najdete záložku „chat“. Přes chat je možné komunikovat se zpracovatelem Vaší objednávky stejně jako zasílat přílohy.
Naši zpracovatelé jsou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří mají bohaté zkušenosti jak s přípravou podkladů a odborných textů, tak i praxi ve svém oboru, čímž jsou schopni kvalitně zpracovat jak teoretickou, tak i praktickou (analytickou) část Vašeho podkladového textu.
Ano, standardně je možné obdržet informaci o dosaženém vzdělání zpracovatele, nejvyšším získaném akademickém titulu a oboru, který má zpracovatel vystudovaný. Stejně tak je možné získat informace o současném profesním působení zpracovatele. Po dohodě je možné poskytnout i další informace o kvalifikaci či profesních zkušenostech zpracovatele, v tomto případě doporučujeme kontaktovat přímo zpracovatele přes chat, který je součástí systému Studyzone a domluvit se přímo s ním.